CrveniKrstKikindaLogoAktuelan

Serbian Chinese (Simplified) Danish Dutch English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Norwegian Romanian Russian Slovak Spanish Swedish

Projekat "Topli obrok u toplom domu"

Crveni krst Kikinda u okviru projekta "Topli obrok u toplom domu", koga podržava kompanija NIS, svakodnevno distribuira kuvane obroke za 148 korisnika na adresama njihovih domova.
#ZajedniciZajedno #Zajednicizajedno2016

Promocija projekta "Topli obrok u toplom domu"

Crveni krst Kikinda je 23.januara 2017.godine organizovao medijsku promociju projekta "Topli obrok u toplom domu", koji se realizuje uz podršku kompanije NIS.

Na promociji su, o važnosti i potrebi realizacije ovog projekta govorili gradonačelnik Kikinde gdin. Pavle Markov i sekretar Crvenog krsta Kikinda gđa.Aranka Felbab.

Nakon toga, gradonačelnik Kikinde, sekretar Crvenog krsta Kikinda i mediji su posetili korisnika projekta Stevana Obućinski.

Cilj projekta je zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisnika pružanjem usluga transporta i distribucije toplih obroka za najugroženije korisnike „Narodne kuhinje“ u njihovim domovima, transporta i distribucije toplih obroka do distributivnog punkta, transporta i distribucije lanč paketa u kikindskim selima.
Ciljna grupa projekta su: starija lica od 70 godina, teško obolela i invalidna lica koja su korisnici programa „Narodne kuhinje“ i čiji su domovi udaljeni više od 2 km od distributivnog punkta.
Poseban značaj realizacije projekta „Topli obrok u toplom domu“ je poboljšanje kvaliteta života korisnika dostupnošću usluge transporta toplog obroka na kućnu adresu u otežanim zimskim uslovima usled hladnoće i padavina.

Projektne aktivnosti će biti realizovane do 31.marta 2017.godine.
Sredstva dobijena po osnovu konkursa „Zajednici zajedno“ koga sprovodi kompanija NIS u iznosu od 1.662.000,00 dinara upotrebljena su za nabavku teretnog motornog vozila, termosa za transport toplih obroka i troškove goriva.

Projekat se realizuje uz podršku Grada Kiknda i Centra za socijalni rad sa ciljem da se društvo uputi u humanijem smeru razvoja i solidarnosti, i doprinese poboljšanju kvaliteta života u zajednici.
#ZajedniciZajedno#Zajednicizajedno2016

Program "Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti"

Program Crvenog krsta Srbije pod nazivom "Smanjenje rizika od lelementarnih nepogoda i drugih opasnosti", realizuje se u 10 opština i gradova u Srbiji. Tim volontera-vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Kikinda realizuje ovaj program u OŠ "Sveti Sava" i "Žarko Zrenjanin" sa učenicima III razreda. U program je uključeno ukupno 137 učenika u 6 odelenja, a teme koje su realizovane u januaru obuhvataju: ekstremne zimske uslove, bezbednost na vodi , oluje, gromove i munje.

Akcije DDK u Bašaidu i Banatskoj Topoli

U saradnji sa Službom za transfuziju krvi Kikinda, Crveni krst Kikinda je u toku januara 2017.godine organizovao dve akcije dobrovoljnog davanja krvi.

U akciji, koja je realizovana 17.januara u zdravstvenoj stanici u Bašaidu, krv je dalo 6 davalaca, a u akciji koja je održana 25.januara u mesnoj zajednici u Banatskoj Topoli, krv je dalo 7 dobrovoljnih davalaca.

Zimska škola humanosti u Crvenom krstu

Motivacija i edukacija mladih za realizaciju različitih programa i aktivnosti Crvenog krsta, predstavlja jedan od stalnih i prioritetnih zadataka Crvenog krsta Kikinda. Iz tih razloga, Crveni krst Kikinda nastavlja sa realizacijom posebnih programa i ovaj put, Zimske škole humanosti.
Zimska škola humanosti se realizuje za vreme zimskog raspusta od 10. do 13.januara 2017.godine u prostorijama Crvenog krsta Kikinda u vremenu od 9 do 13 časova.
Zimska škola humanosti je namenjena učenicima IV razreda osnovne škole, i to po pet učenika iz svake škole u gradu za ukupno 30 polaznika.
Mladi volonteri su sa polaznicima u okviru Učionice Crvenog krsta obrađivali teme: Istorijat Crvenog krsta, Znak i Principi Crvenog krsta, akcije i aktivnosti Crvenog krsta, zavisnost od interneta kod dece, zaštita životne sredine, prevencija trgovine ljudima, smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti i bolesti zavisnosti. U okviru radionica, polaznici su prošli obuku prve pomoći sa realističkim prikazom i imali kreativne aktivnosti. Temu "Zavisnost od interneta", kroz predavanje je predstavio prof.Milorad Karanović-nastavnik informatike u OŠ "Sveti Sava".

Sanitarno obezbeđenje manifestacije "Plivanje za Časni krst"

Ekipa prve pomoći Crvenog krsta Kikinda je na zahtev organizatora manifestacije "Plivanje za časni krst", koja je organizovana na otvorenim bazenima SC "Jezero" 19.01.2017.godine, obezbeđivala manifestaciju.

 

Strana 1 od 22